plus2u.com.my
adalah sebuah Syarikat pinjaman wang berlesen yang berdaftar dengan kementerian kesejahteraan bandar Perumahan Kerajaan Tempatan mengikut Peruntukan Di Bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951.

Matlamat kami adalah untuk menyelesaikan masalah kewangan dengan cepat mesra serta memenuhi keperluan dan kepentingan rakyat